• Levering conform onze algemene voorwaarden;
 • Wij hanteren geen milieutoeslag en/of dieseltoeslag;
 • U bent als klant/huurder/besteller van de container verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud, zodoende vindt de eigendomsoverdracht van de afgevoerde afval- en reststoffen plaats nadat de volledige acceptatieprocedure is doorlopen.
 • De inhoud van de bak dient per aangeboden afvalstroom te voldoen aan de acceptatiecriteria van Kooiker Recycling, welke te vinden zijn op www.kooikerstaphorst.nl/containers. Bij eventuele afwijking, geconstateerd door onze acceptant, zijn wij genoodzaakt de tarieven door te berekenen die horen bij de afvalstroom zoals zij op dat moment door ons geaccepteerd zijn;
 • Wij houden ons het recht voor om prijsverhogingen ontstaan als gevolg van overheidswege, branchewege en of onvoorziene omstandigheden, na aankondiging, aan u door te berekenen;
 • De genoemde bedragen zijn, mits van toepassing, exclusief leges en precariorechten;
 • Leges en precariorechten dienen door de huurder zelf te worden geregeld. Indien wij onverhoopt een boete ontvangen, zullen wij deze aan u doorbelasten;
 • Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan;
 • De prijzen van de containers zijn all-in inclusief 1 maand huur per wisseling / plaatsing. Indien containers langer blijven staan, zullen wij huur in rekening brengen. Wij rekenen € 2,00 per kalenderdag.
 • De belading van open containers tot en met 9m³ is tot maximaal 10 cm boven de rand. Voor open containers groter dan 10m³ geldt een maximale belading tot aan de bovenrand;
 • Een te hoog of niet veilig beladen container zullen wij deze laten staan en een loze rit doorberekenen. Wij proberen dan contact op om het probleem en de oplossing te overleggen
 • Wanneer we één of meerdere afvalstromen in een container aantreffen die niet zijn toegestaan, dan zullen we deze doorbelasten volgens onderstaande schema:
  • Asbest: op nacalculatie
  • Gevaarlijkafval: op nacalculatie
  • Dakleer: op nacalculatie
  • Bruin en witgoed: € 45,00 per stuk
  • Accu’s: € 45,00 per stuk
  • Grond: op nacalculatie
  • Banden: € 40,00 stuk
  • Matrassen € 40,00 per stuk
 • Mocht u uw bestelling onverhoopt willen annuleren, op de dag van aankomst, dan brengen wij € 50,- handelingskosten in mindering op het te crediteren bedrag.